Добре Дошли

Human Relations Consulting Recruitment е един от водещите консултанти в областта на човешкия капитал в България. Ние предлагаме богата гама от услуги - от подбор на кадри до консултации по развитие на персонала, временен мениджмънт, изграждане на екипи, обучения, програми за мотивация и др.

Благодарение на нашата уникална мрежа от ресурси и информация, международен екип и подход, ориентиран към постигане на резултати и изграждане на решения, през нашата 13-годишна история сме реализирали успешно много проекти за български и чуждестранни клиенти от различни сфери на бизнеса. Нашият най-голям успех, обаче, е водещата ни позиция на пазара на труда на български ИT специалисти.

още...

За работодатели

Ние осъзнаваме, че човешкият капитал е най-ценния актив на организацията. По тази причина винаги вършим работата си с най-голяма отговорност, без значение какъв е обхватът на поетия ангажимент. Независимо дали работим за малка българска фирма или по голям международен проект за подбор на кадри, винаги влагаме време и енергия, за да осигурим вашето удовлетворение.

Ние сме се посветили на предлагане на дългосрочни решения и на изграждане на устойчиви връзки с нашите клиенти чрез своя опит, експертно ноу-хау, надеждност, гъвкавост и фокусиране върху резултатите.
 още...

За кандидати за работа

Ние работим за изграждане на взаимноизгодни отношения между работодатели и служители, като се опитваме да срещнем изискванията и очакванията на двете страни.

Постигаме това чрез внимателен избор на нашите ангажименти и клиенти, в зависимост от предлаганите условия и политика по управление на персонала. Разбира се, от изключително важно значение за това е и изграждането на близка и доверена комуникация.

още...